Over Esther

Vanaf 2012 ben ik zelfstandig ondernemer en strategisch consultant. Als startende ondernemer, na een internationale loopbaan, werd ik ingehuurd door een grote internationale Deense organisatie waar ik werkzaam was geweest, met de vraag om als 'trouble shooter' aan de slag te gaan. Daarmee maakte ik direct mijn rentree op de Nederlandse en Duitse Retailmarkt en heb me daar gebezigd met de financiële uitdagingen die franchisenemers hadden tot de moederorganisatie. 

Mijn latere carrière kenmerkt zich door bijzondere stappen die gebaseerd zijn op het leven en niet zozeer op het werken alleen. Het heeft aardig wat levensjaren gevergd en gekost, en heel wat -ervaring opgeleverd, om te komen tot het punt waar ik nu ben, namelijk dat lange termijnprincipes je verder brengen in het leven dan korte termijngewin. Ik heb een heldere filosofie over hoe je tot een organisatie komt met bestaansrecht niet alleen nu en morgen, maar ook voor de generaties die na ons komen.

Ik houd me bezig met een strategie die zich kenmerkt door 3 essentiële onderdelen: Aandacht (focus) - Verbinden (communicatie) - Ontwikkelen (resultaat)

Deze strategie vindt zijn oorsprong in een hele lange persoonlijke reis van een leven gebaseerd op een korte termijnstrategie naar een leven op basis van een lange termijnstrategie. Ondertussen heb ik meerdere malen mogen zien wat AVO teweegbrengt in de zakelijke en particuliere omgeving. Echt een cadeau!

Waar ik in geloof

Sinds mensenheugenis doen we niets anders dan overleven. Het is een in ons verankerde realiteit die zich moeilijk laat overtuigen van een andere aanpak. "We hebben het nooit anders gedaan" klopt. Dat accepteren is key.
We overleven! Verder dan dat niveau zijn weinigen gekomen.
Ik moet hier denken aan Noach, een Bijbelse figuur uit de prehistorie, en de Noach-tijd die zich kenmerkt door een waarschuwing en een natuurramp. Wist je dat zijn naam 'rust' betekent en dat er een boodschap in die naam verscholen zit die niet te raden laat?
Ons doorslaan in 'doen' creëert een nieuwe Noach-tijd. Terwijl rust brengt dat we groeien in verwachten en vertrouwen -> lange termijnprincipes.

Ik geloof dat we gemaakt zijn om te leven. Ik geloof in een schepping. Een situatie van voor de zondeval en de mogelijkheden die we hebben na de historische kruisiging op Golgotha. Dat we niet eerder zo hebben geleefd, zegt niets over de mogelijkheid.

Leven op basis van een lange termijnstrategie betekent dat we helen van onze gebroken identiteit en als gevolg daarvan meer liefde voelen voor onszelf en daarmee de schepping met alles wat erin is. Het brengt rentmeesterschap en dienend leiderschap.

Ik hoop dat mensen geraakt worden. Dat ze gaan geloven dat ze gemaakt zijn voor het Leven. Een lange termijnstrategie helpt je over de korte termijnwereld heen kijken en geeft je een nieuw perspectief. Eentje van vertrouwen en verwachting. Weten dat het beter wordt.


De kern van hoe ik het doe

De formule: aandacht + verbinden = ontwikkelen is de kern van alle activiteiten. Wat er ook voorbijkomt, alles is terug te voeren op aandacht + verbinden = ontwikkelen. 

Het is geen moeilijke formule. In aandacht zit focus en in focus je identiteit. Dat is één. Een onontbeerlijke stap als je een effectieve lange termijnstrategie wilt vormen. Daarnaast werken we aan de kernwaarden, -principes en kaders. 

De tweede stap in de formule is verbinden. Het verbinden van de mensen aan elkaar en ook verbinden aan dat wat we in stap 1 hebben gevormd, namelijk de identiteit, kernwaarden, -principes en kaders. Er zijn hier verschillende besturingsfilosofieën die ingezet kunnen worden tot een strategie die werkt. Persoonlijk vind ik me in de principes van de besturingsmethodiek van samensturing, de balans tussen zelfsturing en hiërarchie. 

De derde stap is geen stap, maar een resultaat. Het is de laag die je bereikt wanneer stap 1 en 2 goed zijn geïmplementeerd. We spreken hier van ontwikkeling. Hier kijken we naar parameters, hier meten we de temperatuur. Hebben we de gewenste cultuur? Hoe staat het met de economie? Hoe is het met de ziel van het bedrijf? Stroomt de energie? Is het antwoord 'ja', dan loop je langs je lange pad. Is het antwoord 'nee', dan gaan we rustig terug naar stap 1 en 2 om te bezien waar extra aandacht aan besteedt mag worden. 

De uitkomst van wat ik doe

Met het vormen van een lange termijnstrategie op basis van aandacht + verbinden = ontwikkelen, is de uitkomst de ontwikkeling op zich. Het beoogde resultaat is dus ook geen korte termijndoelstelling, maar heeft alles te maken met vrucht dragen. Het gaat niet om hard werken alleen, dat is een te kortzichtige benadering. Het gaat allereerst om werken met je hart. In essentie gaat het om (ver)binding. Een strategie die op deze manier wordt gerealiseerd, fungeert als een kloppend hart binnen de organisatie. Het is de verbindende factor die ervoor zorgt dat het energieniveau (of focus) hoog is en blijft. Het heeft een integraal karakter en daarmee verbindt het (op) ieder niveau.

Gebundelde energie heet synergie