Over Esther

Als strategisch organisatieadviseur heb ik ervoor gekozen om me volledig toe te spitsen op het ontwerpen en bouwen van opleidingshuizen en programma’s voor opleiders, organisaties, consultants en coaches. De liefde voor (interne) opleidingshuizen werd vroeg geboren toen ik als jonge Retail trainer in Denemarken aan de slag mocht om het operationeel management te gaan trainen. Nu, vele jaren en een bak aan (inter)nationale (levens)ervaring verder, kan ik met recht zeggen dat ik de markt iets moois en sterks te bieden heb. Iets dat is gestoeld op jaren ervaring als zelfstandig (inter)nationaal consultant. Ik bied mijn kennis en inzicht aan om jou te helpen een (maatwerk) programma of een opleidingshuis neer te zetten waarmee je je impact gaat vergroten.

Waar ik in geloof

In wie we zijn huist heel veel energie. Energie die vaak verloren gaat, omdat er weinig focus is. Energie die daarentegen ook kan floreren, omdat er gewerkt wordt aan de formule: aandacht + verbinden = ontwikkelen. Dit kan op individueel niveau en op collectief niveau. Door onze energie te leren focussen komt er beweging. Door deze energie te leren bundelen komt succes. We zijn niet gemaakt voor alleen. Wat er misgaat in deze maatschappij is individualisering. Door onze energieën los te koppelen van elkaar, raken we steeds verder weg van ons potentiaal. Het meervoud van energie is synergie. Voor organisaties betekent dit: de energie bundelen in een effectief opleidingsprogramma, waarmee de focus van een ieder die werkzaam is binnen de organisatie zichtbaar wordt in positieve bedrijfsresultaten. 

De kern van hoe ik het doe

De formule: aandacht + verbinden = ontwikkelen is de kern van alle activiteiten. Welke driestap er ook voorbijkomt, alles is terug te voeren op aandacht + verbinden = ontwikkelen. Het is geen moeilijke formule. In aandacht zit focus en in focus je identiteit. Dat is één. Een onontbeerlijke stap als je een effectief opleidingshuis of programma wilt neerzetten. De tweede stap in de formule is verbinden. Verbinden met jezelf om gebruik te kunnen maken van je energie die voortvloeit vanuit lichaam, geest en emoties én om in wederzijdse afhankelijkheid te kunnen verbinden met je omgeving op je persoonlijke basis van onafhankelijkheid. Wat daaruit voortvloeit is innovatie, ofwel de energie om te excelleren. Om buiten de lijnen van het comfortabele echte successen te boeken.

De uitkomst van wat ik doe

Met het opbouwen van een (intern) opleidingshuis of programma op basis van aandacht + verbinden = ontwikkelen, is de uitkomst de ontwikkeling op zich. Het beoogde resultaat is dus ook geen korte termijndoelstelling, maar heeft alles te maken met vrucht dragen. Het gaat niet om enkel hard werken, dat is een te kortzichtige benadering. Het gaat om werken met je hart. In essentie gaat het om (ver)binding. Een opleidingshuis dat op deze manier wordt gerealiseerd, fungeert als een kloppend hart binnen de organisatie. Het is de verbindende factor die ervoor zorgt dat het energieniveau (of focus) hoog is en blijft. Het heeft een integraal karakter en daarmee verbindt het (op) ieder niveau.

Gebundelde energie heet synergie